Posts

Showing posts from April, 2020

Gugl, Epl i pandemija

Image
Već nedeljama slušamo o načinima suzbijanja epidemije i različitim problemima na koje lekari i epidemiolozi nailaze. Jedno je nesporno – kada imate ovako zarazan virus, najvažnije je sprečiti njegovo munjevito širenje tako što ćete pratiti, testirati i izolovati kontakte svake zaražene osobe. Ovim mukotrpnim detektivskim poslom, često sa polovičnim učinkom, danas se bavi čitava armija ljudi. Može li savremena tehnologija da pomogne da ovo praćenje kontakata bude jednostavnije, brže i preciznije? Ideja o praćnju bliskih kontakata pomoću aplikacija za mobilne telefona nije nova: danas ih već ima dosta ali nijedna od njih nije napisana u medicinske svrhe, pogotovo ne kao pomoć u praćenju aktuelne pandemije. Izuzetak je Singapur: tamo već postoji mobilna aplikacija koja može pravovremeno da vas upozori da ste se nalazili u blizini osobe koja je zaražena virusom. I pored ogromne propagande koja je pratila lansiranje aplikacije, i pored činjenice da su stanovnici Sigapura disciplinovan

Korona 5G

Image
Šta je, zapravo 5G? Kao što i pretpostavljate, reč je o petoj generaciji mobilne telefonije. Svaka prethodna trajala je, otprilike, po deset godina i sada je vreme za narednu. Trenutna infrastruktura koju čas označavamo kao 4G, čas kao LTE čas kao nešto treće, ubrzano se zamenjuje novom, savremenijom. Šta nam ta „savremenost“ donosi? Pre svega, značajno veće brzine prenosa podataka na svim mobilnim uređajima, brzine koje će biti uporedive sa onima koje nam trenutno nude operateri kablovske televizije ili fiksne telefonije. Transfer podataka biće sve jeftiniji, muzika i filmovi sve dostupniji, komunikacija između ljudi nikad brža i sadržajnija. Sve sprave kojima se služimo postaće „pametne“: mašina za veš pričaće sa sušilicom, sušilica sa peglom, pegla sa daskom, daska sa domaćicom dok domaćica na tabletu „bindžuje“ seriju „Vavilon Berlin“. Pojaviće se i novi telefoni ali će oni biti skupi jer ćete, jednostavno, morati da ih imate kako se ne bi brukali u društvu. To je progres, zadov