Posts

Showing posts from July, 2018

Đunta

Image
Ne znam da li ste, od silnog fudbala i tenisa na TV-u, primetili da je britanski BBC upravo otvorio svoju arhivu sa hiljadama dokumenata u kojima je sačuvana istorija razvoja računara u poslednjih pola veka. Ja volim istoriju. Najbolje poznajem svoju. U saradnji s kompanijom "Acorn", BBC je 1981. godine, osmislio računar "BBC Micro", s namerom da računare i programiranje približi đacima. Računar je bio toliko uspešan da ga je imala skoro svaka osnovna ili srednja škola u Britaniji. Zahvaljujući upornosti mog oca, jedan primerak dobio sam i ja. Zato što smo bili u mogućnosti. Mislim da je to bio jedini BBC kompjuter u Srbiji južno od Beograda. Bolji računar nikad nisam imao. Bejzik od 32 kilobajta i još toliko memorije, razmetljiva superiornost trulog Zapada! Na tom BBC-u sam, recimo, umeo da sračunam broj "pi" na hiljadu decimala. Toliko puta sam to demonstrirao drugarima iz škole da sam prvih dvadeset cifara naučio napamet. Evo, da