Posts

Showing posts from June, 2023

Neko nas posmatra

Image
Nekada davno, dok nije bilo satelita, špijuniralo se avionima. Verovatno najpoznatija letelica koja se koristila u ove svrhe bio je američki U-2 koji, uprokos činjenici da je dizajniran još početkom pedesetih godina prošlog veka, i dalje leti u neznatno izmenjenom obliku. U-2 je inicijalno zamišljen kao avion za osmatranje sovjetskih aerodroma i silosa sa nuklearnim projektilima, korišćen je za nadletanje SSSR-a i Kube, ali je kasnije leteo iznad mnogih drugih kriznih područja u svetu, ponajviše iznad bliskog istoka. U-2 je imao revolucionarno unapređenu optiku i bio je sposoban da na zemlji razluči detalje veličine 30-60 centimetara što je bilo značajno bolje od najboljih kamera tog doba koje su, sa iste visine, imale rezoluciju od 7 metara.  Bio je to spor avion više nalik na jedrilicu sa ogromnim, vitkim krilima koja je bila u stanju da ostane u vazduhu i po deset sati uz pomoć jednog mlaznog motora. Avionom se teško upravljalo, teško poletalo i još teže sletalo tako da je svaki let